+421 918 246 576     info@sonnecrystal.com
/
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.sonnecrystal.sk je štandardne 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Keďže sa jedná o fyzicky, časovo a finančne náročnú ručnú prácu, každý výrobok je iný a originálny, preto neprijímame reklamácie na prípadnú malú odlišnosť výrobkov, ktorá je v súlade s normami tejto výroby.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@sonnecrystal.sk alebo telefonicky v pracovné dni na jedno z týchto tel. č.: +421 918 246 576, +421 915 650 002. 

Aj napriek dôkladnému zabaleniu môže dôjsť celkom mimoriadne k jeho poškodeniu, a preto ho pred prebratím odporúčame skontrolovať. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou kupujúceho, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra).

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (až po dohode s nami) zašlite na adresu Ondrej Trčan – SONNE CHRYSTAL, Kvetná 669/9, 987 01 Poltár. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou s doplnkovou službou krehké a poistené.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (v hodnote reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.  

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktujte nás

Zákaznícka linka, Objednávky

+421 918 246 576

Manažér podniku

+421 907 127 776

Napíšte nám

info@sonnecrystal.com

Ondrej Trčan - SONNE CRYSTAL

Kvetná 669/9
987 01 POLTÁR
SLOVAKIA

IČO: 17 982 596
IČ DPH: SK1020575578

IBAN SK40 7500 0000 0040 3026 8428
SWIFT: CEKOSKBX