+421 918 246 576     info@sonnecrystal.com
/
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Fakturačné údaje:

Ondrej Trčan – SONNE CHRYSTAL

Kvetná 669/9
987 01 Poltár
Slovakia

IČO: 17982596
DIČ: 1020575578
IČ DPH: SK1020575578

Registrácia: Okresný úrad Lučenec, Číslo živnostenského registra: 607-3024

Bankové spojenie Slovenská republika (mena – EUR)
IBAN: SK40 7500 0000 0040 3026 8428 / CEKOSKBX
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.

Korešpondenčná adresa, zasielanie reklamácií:

Ondrej Trčan – SONNE CHRYSTAL

Kvetná 669/9
987 01 Poltár
Slovakia

1. Príjem objednávok

Internetový obchod: www.sonnecrystal.com
E-mailom: info@sonnecrystal.com
Písomne: na korešpondenčnú adresu.
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.

2. Vznik kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Ceny

Ceny sa riadia aktuálnym cenníkom internetového obchodu www.sonnecrystal.com.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

4. Odosielanie objednávok

Nasledujúci pracovný deň od prijatia platby za objednávku. Doručenie objednávky na Vašu adresu zvyčajne 24h od vyexpedovania objednávky. Prostredníctvom dopravnej spoločnosti SPS, s. r. o. doručujeme len na území Európskej únie.

5. Poštovné a balné

– Slovak Parcel Service, s. r. o. – (podľa kg) € s DPH
– prevzatie tovaru na prevádzke predávajúceho: Sklárska 715/65, 987 01 Poltár – zadarmo

Vami objednaný výrobok je krehký a podlieha dôkladnej kontrole. Je uložený do originálneho balenia, ktorý je pred odoslaním z vnútra aj z vonka balený do tzv. bublinkovej fólie, ktorá dostatočne tlmí prípadné nárazy pri preprave. Zásielku potom zasielame s priplatenou službou poistené a krehké (určené pre posielanie skla).

6. Doba dodania

Tovar skladom sa odosiela za 1 – 3 pracovné dni odo dňa prijatia platby za objednávku, avšak najneskôr do 14 dní. V prípade, že tovar nie je skladom, kupujúci bude informovaný o dobe dodania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávke nadiktoval zlú korešpondenčnú adresu alebo ju chybne vyplnil v objednávkovom formulári.

7. Kupujúci je povinný

Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar či nie je poškodený. Po prevzatí sa tovar považuje zo strany predávajúceho za nepoškodený. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia stále majetkom predávajúceho.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

9. Platobné podmienky

– platba kartou vopred 
– dobierkou – táto služba je spoplatnená vo výške 0,90 €

10. Záruka

10.1. Na všetky naše výrobky poskytujeme záruku 12 mesiacov odo dňa predaja. Keďže sa jedná o fyzicky, časovo a finančne náročnú ručnú prácu, každý výrobok je iný a originálny, preto neprijímame reklamácie na prípadnú malú odlišnosť výrobkov, ktorá je v súlade s normami tejto výroby.

Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:
Ondrej Trčan – SONNE CHRYSTAL

Kvetná 669/9, 987 01 Poltár

Nárok na záručné opravy je nutné uplatňovať v mieste predaja výrobku a až po dohode cez e-mail alebo telefonicky.

10.2. Záručné podmienky:

1. Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
2. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu musí byť výrobok doručený v originálnom obale s originálnym dokladom o kúpe výrobku. Výrobok doručí zákazník na vlastné náklady predajcovi.
3. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a materiálové vady.
4. V prípade, na ktorý sa vzťahuje záruka, bude servisom poskytnutý materiál, potrebný k oprave a taktiež bude poskytnutý záručný servis. Vymenené diely a časti sa stávajú majetkom servisu.
5. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

11.3 Záruka sa nevzťahuje na:

a) Závady spôsobené použitím k inému účelu, než ku ktorému je výrobok určený.
b) Škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nepozornosťou, dopravou či nevhodným skladovaním.
c) Škody vzniknuté pôsobením mechanických, teplotných či chemických vplyvov (neodporúča sa používať umývačku riadu a v prípade maľovaných výrobkov sa zakazuje použitie umývačky riadu).
d) Neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, požiarom, povodňou).

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu týchto podmienok. Ostatné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, tu uvedené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 11. 2020.

Kontaktujte nás

Zákaznícka linka, Objednávky

+421 918 246 576

Manažér podniku

+421 907 127 776

Napíšte nám

info@sonnecrystal.com

Ondrej Trčan - SONNE CRYSTAL

Kvetná 669/9
987 01 POLTÁR
SLOVAKIA

IČO: 17 982 596
IČ DPH: SK1020575578

IBAN SK40 7500 0000 0040 3026 8428
SWIFT: CEKOSKBX